Jazz basisscholen

Algemene informatie Jazz Basisscholen project

In samenwerking met Yes Jazz

Klik voor recensie Jazzproject Basisscholen 2015 hier.

Klik voor recensie Jazzproject Basisscholen 2014 hier.

In Valkenswaard is het initiatief opgepakt om de ontstaansgeschiedenis v an de jazzmuziek onder de aandacht te brengen van leerlingen van basisscholen. Het project richt zich op groep 7. Jazzmuziek is enerzijds cultureel erfgoed, anderzijds een soort muziek waarin vrijheid en improvisatie kernwaarden zijn. Wij zien dat als een goede manier om jonge mensen op weg te helpen in hun ontwikkeling naar creativiteit en zelfontplooiing. Ook is dit project een mooie manier om leerlingen in de basisschoolleeftijd de gelegenheid te geven om een voorstelling in het theater bij te wonen.
Het eerste initiatief voor dit project is ontstaan vanuit Yes Jazz, een Valkenswaardse stichting die live jazzmuziek organiseert voor liefhebbers en tevens een podium biedt aan lokaal talent. Om dit project kracht bij te zetten hebben de beide cultuurcoaches uit Valkenswaard ook hun schouders er onder gezet. Ook de directie van het Centrum voor Muziek en Dans, van Cultuurcentrum De Hofnar en het overkoepelend orgaan van basisscholen, SKOzok, werken mee aan dit project.
Het basisscholen-project is afkomstig vanuit Breda. Daar draait het al ongeveer 30 jaar met veel succes. Hoe zit het in elkaar? Het project loopt ongeveer zes weken. De afronding van het project, om daar maar mee te beginnen, vindt plaats in De Hofnar. Een bestaande achtkoppige formatie met professionele muzikanten geeft een spetterend optreden voor basisschoolleerlingen met een verhaal omlijst met muziek. Het verhaal vertelt over de ontstaansgeschiedenis van de jazzmuziek. De start is eind 19e eeuw, als Afrikaanse slaven naar Amerika gehaald worden als goedkope arbeidskrachten. Zij nemen hun eigen muziek mee. Het begint met de blues, maar van hieruit ontstaat de jazzmuziek. Vervolgens wordt het verhaal verteld tot de ontwikkeling van de jazz in de jaren ´30. Als afsluiting volgt nog een link naar Elvis Presley en de ontwikkeling naar de Rock & Roll en naar de popmuziek.
Voorafgaand aan dit optreden krijgen scholen, al ruim van te voren, kleurrijke leerlingenboeken en heldere docentenhandleidingen aangereikt. Hierin staat het verhaal en staan de bijbehorende liedjes. Behalve naar de muziekles is er een link naar meerdere disciplines binnen het onderwijs. Zo wordt gevraagd om posters te ontwerpen en om eenvoudige muziekinstrumenten te maken. Ook worden er suggesties meegegeven om te bewegen op de muziek. Geschiedenis, aardrijkskunde en taal zijn vakken die naadloos in dit project passen. Het is de bedoeling om de liedjes vooraf in te studeren zodat alle leerlingen kunnen meezingen tijdens het optreden. Ook leerlingen die al een beetje een muziekinstrument kunnen bespelen worden tijdens de eindpresentatie in De Hofnar betrokken door daadwerkelijk mee te doen met één van de liedjes op het podium.
Het project staat gepland voor maart/april 2015 met 15 april de einduitvoering in de theaterzaal van De Hofnar. Vakdocenten worden ingezet om de muziek van de slotuitvoering alvast bij leerlingen voor te bereiden door bijvoorbeeld liedjes in te studeren. Doordat vakdocenten in de klas komen krijgen leerkrachten een beeld van wat de bedoeling is en wordt de drempel voor hen verlaagd om actief met het project aan de slag te gaan.
Donatie:

Voor het pakket aan leermiddelen en ondersteunende activiteiten betaalt een school slechts € 4,- per leerling en dat is helaas te weinig om dit project te financieren.

Daarom doet de St. Jazz Educatie Valkenswaard een oproep voor financiele ondersteuning. Daartoe kun je een willekeurig bedrag overmaken op rekening NL 48 RABO 0156844311 t.n.v. St. Jazz Educatie Valkenswaard onder vermelding van ‘Donatie Jazzproject 2016’. Dank je wel.

Dick Hermsen